Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wiat edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski. Z oferty mogą skorzystać zorganizowane grupy oraz użytkownicy indywidualni.

Nadleśnictwo Solec Kujawski udostępnia do korzystania przez zorganizowane oraz indywidualnych użytkowników wiaty edukacyjne, znajdujące się na terenie Leśnictwa Nowa Wieś (w pobliżu szkółki leśnej) oraz Leśnictwa Miejskie.

Szczegóły dotyczące korzystania z wiat edukacyjnych zawiera zamieszczone poniżej Zarządzenie Nadleśniczego.

W celu otrzymania zgody na udostępnienie wiat należy złożyć zamieszczony poniżej formularz rezerwacji, pisemne świadczenie o odpowiedzialności oraz zapoznać się z regulaminem korzystania z wiat edukacyjnych.