Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

Osobą odpowiedzialną za uzgadnianie terminów zwiedzania ścieżek przyrodniczych przez zorganizowane grupy w naszym nadleśnictwie jest:

Lucyna Barwik
Specjalista ds. stanu posiadania

tel. 52 323 18 85
e-mail: lucyna.barwik@torun.lasy.gov.pl 

 

W każdym nadleśnictwie zgodnie z Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. obowiązuje Program edukacji leśnej społeczeństwa. 

Program sporządzony jest na okres dziesięcioletni i koresponduje z planem urządzenia lasu dla danego nadleśnictwa. Program nie jest częścią składową planu urządzenia lasu, lecz odrębnym dokumentem opisującym działania edukacyjne w tym samym okresie, który zamieszczono poniżej:

Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Solec Kujawski na lata 2012-2021

 

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Solec Kujawski

 • Zajęcia z dziećmi i młodzieżą na ścieżce edukacyjnej "Buczyna" w Leśnictwie Nowa Wieś oraz "Ku źródliskom" w Leśnictwach: Miejskie i Łażyn.
 • Współpraca ze szkołami w realizacji tematów związanych z lasem i ochroną przyrody w ramach lekcji i kół przyrodniczych.
 • Współudział leśników w akcji "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi" organizowanym przez szkoły.
 • Stoisko Nadleśnictwa (eksponaty, konkursy) na "Pikniku rodzinnym" organizowanym przez SP nr 4 w Solcu Kujawskim oraz Pikniku z okazji Dnia Ziemi organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim.
 • Dni Otwarte Nadleśnictwa Solec Kujawski (ekspozycje, pogadanki, konkursy).
 • Współudział w konkursach organizowanych przez LOP.
 • Współudział w konkursie "Czysty las".
 • Współudział w akcji "Święto Drzewa" - szkoły podstawowe i gimnazja.
 • Współudział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanym przez OSP Solec Kujawski.
 • Współpraca z miejscowymi szkołami i przedszkolami w organizacji konkursów przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży.
 • Współudział w akcji "Kolorowy tydzień" (Dzień Zielony) - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej.
 • Zajęcia z dziećmi i młodzieżą na ścieżce edukacyjnej w Leśnictwie Dobromierz - ścieżka bez oznakowania z opracowanym programem zajęciowym wykorzystywana przez Zespół Szkół w Złotnikach Kujawskich.
 • Współpraca z telewizją kablową Solec Kujawski, TV Regionalną i prasą regionalną.
 • Pogadanki z dziećmi i młodzieżą o lesie.
 • Przekazywanie materiałów edukacyjnych do szkół i przedszkoli.
 • "Nasz ogród botaniczny" - pomoc leśników w utrzymaniu i dosadzeniach w ogrodach przyszkolnych i przyprzedszkolnych - wg zapotrzebowania. 

Wszystkich zainteresowanych przyrodą i leśnictwem, którzy chcą zgłębić wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody zapraszamy do korzystania z Encyklopedii Leśnej