Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, oraz dwie wiaty edukacyjne utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

Edukacja ekologiczna ma na celu podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa a przez to ograniczenie negatywnych, często dokonywanych nieświadomie, oddziaływań ludzi na środowiska przyrodnicze, w tym także las.
W tym celu nadleśnictwo współpracuje w tym zakresie z władzami samorządowymi, oświatowymi i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody. 

Na potrzeby edukacji w nadleśnictwie utworzono dwie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne wraz z zlokalizowanymi na nich wiatami dydaktycznymi oraz inne ciekawe obiekty.

  • Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Buczyna"

Cel założenia: przybliżenie środowiska leśnego i warunków w nim panujących, warstwowej budowy lasu, wzajemnych oddziaływań organizmów, pracy leśnika i gospodarki leśnej, zagrożeń dla ekosystemów leśnych. 

Położenie: Leśnictwo Nowa Wieś. 

Długość: wersja pełna - 5 km (12 przystanków), wersja skrócona - 3,5 km (9 przystanków).

Przystanki tematyczne: 1. Jak należy zachować się czyli poradnik leśnego wędrownika, 2. Grzybobranie, 3. Jak rośnie las ?, 4. Ptaki - mali lekarze, 5. Równowaga biologiczna lasu, 6. Warstwowa budowa lasu, 7. Naturalny wodopój zwierzyny leśnej, 8. Pożar - zagrożenie egzystencji ekosystemu leśnego, 9. Krok przed naturą, 10. Dlaczego las jest taki ważny ?, 11. Mali strażnicy lasu, 12. Początek długiej drogi.

  • Leśna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Ku źródliskom"

Cel założenia: zwiększenie atrakcyjności okolicznych lasów, możliwość przeprowadzania urozmaiconych zajęć terenowych dla dzieci i szkół, w ramach edukacji leśnej społeczeństwa. Ścieżka powstała w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego, we współpracy z Nadleśnictwem Solec Kujawski.

Położenie: Leśnictwo Miejskie i Łażyn. 

Długość: 3,5 km (10 przystanków).

Przystanki tematyczne: 1. Jak należy zachowywać się w lesie, 2. Co zagraża lasom, 3. Cykl produkcyjny lasu, 4. Rośliny wodne, 5. Badanie wody, 6. Znaczenie wody dla lasu, 7. Ochrona przyrody, 8. Przekroje glebowe, 9. Zadrzewienia przydrożne, 10. Ochrona przeciwpożarowa.

  • Szkółka leśna w Leśnictwie Nowa Wieś - możliwość przejścia przez teren szkółki zorganizowanej grupy, w szkółce znajduje się corocznie aktualizowana tablica z rozkładem kwater i pól siewnych.
  • Wiaty edukacyjne - mogą stanowić końcowe punkty ścieżek albo odrębne punkty edukacji, są zadaszone, posiadają stoły i miejsca do siedzenia, obok miejsca na ognisko.
  • Punkt edukacyjny "Ułanka" w Leśnictwie Miejskie - znajduje się tam zagospodarowane miejsce na ognisko, możliwość wykorzystania przez wycieczki rowerowe uczniów oraz turystów indywidualnych.
  • Sieć istniejących parkingów leśnych dla turystów zmotoryzowanych, grzybiarzy i wycieczek rowerowych, wykorzystywanych do biernej edukacji leśnej poprzez ustawianie tablic informacyjnych o zachowaniu się w lesie oraz o ochronie przeciwpożarowej.
  • Sieć istniejących szlaków turystycznych jako nieoznakowane ścieżki edukacji leśnej.
  • Tereny rekreacyjne przy osadach leśnych (leśniczówki, osada Nadleśniczego).
  • Teren rekreacyjny należący do Hotelu Leśnego - położony przy budynku Nadleśnictwa, znajduje się tam 7 tablic o tematyce leśnej, przeznaczony głównie dla gości hotelowych i restauracyjnych, wykorzystywany przez Nadleśnictwo gościnnie podczas "Drzwi otwartych".