Asset Publisher Asset Publisher

Rozbudowa Hotelu Leśnego - krok po kroku

W Nadleśnictwie Solec Kujawski ruszyła rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oraz poprawa warunków w obiekcie użytkowanym przez Lasy Państwowe.

Tytułem wstępu z kart Kroniki Ośrodka Szkoleniowego:

 • Po pożarze w 1959 r. zapada decyzja o budowie hotelu robotniczego dla robotników interwencyjnych i delegowanych z innych nadleśnictw. W szybkim tempie postawiono dwa budynki hotelowe oraz stołówkę z zapleczem kuchennym.
 • W 1968 r. zapada decyzja o przebudowie i modernizacji hotelu z przeznaczeniem na siedzibę Zasadniczej Szkoły Leśnej wraz z internatem.
 • Z dniem 1 września 1969 r. zostaje otwarta 2-letnia Zasadnicza Szkoła Leśna.
 • W 1975 r. zostaje oddany do użytku internat na 70 osób.
 • w 1979 r. w ramach tworzenia Zespołów Szkół, Szkoła Leśna z Solca Kujawskiego zostaje przeniesiona do Tucholi. Na miejscu ZSL Ośrodek Szkoleniowy Kierowców przy OZLP Toruń z siedzibą w Solcu Kujawskim. Ośrodek służy lasom w całej Polsce.
 • W 1982 r. siedziba Nadleśnictwa Cierpiszewo zostaje przeniesiona do budynku byłej Szkoły Leśnej w Solcu Kujawskim zmieniając nazwę na Nadleśnictwo Solec Kujawski. Ośrodek działa przy Nadleśnictwie Solec Kujawski, prowadząc szkolenia kierowców oraz inne szkolenia dla potrzeb lasów.
 • w 1985 r. zapada decyzja o modernizacji i rozbudowie ośrodka jako Ośrodka Centralnego dla potrzeb szkolenia operatorów maszyn i urządzeń leśnych.
 • W 1987 r. pożar wstrzymuje tempo przebudowy. W tym czasie ośrodek staje się miejscem zakwaterowania i wyżywienia robotników leśnych.
 • W 1989 r. wstrzymano modernizację i przebudowę ośrodka. Upada plan utworzenia centralnego Ośrodka Szkoleniowego w Solcu Kujawskim. W częściowo przebudowanych pomieszczeniach prowadzone są szkolenia dla potrzeb RDLP w Toruniu. 
 • W 1992 r. pożar wstrzymuje szkolenia. Ośrodek wykorzystywany jest jako hotel robotniczy. Po podziale Nadleśnictwa i utworzeniu Nadleśnictwa Cierpiszewo zapada decyzja o przebudowie i modernizacji ośrodka. Zostają przebudowane sale wykładowe i powstaje sala konferencyjna na 70 osób.
 • W 1994 r. ośrodek zostaje poddany remontowi.
 • W 1996 r. zostają oddane do użytku pokoje hotelowe na 50 miejsc.
 • W czerwcu 1998 r. oddano do użytku budynek nowej stołówki i zaplecza kuchennego.
 • Kolejne modernizacje i remonty: 1999 r., 2001 r., 2006 r., 2008 r., 2010 r.
 • 14 września  2002 r. Ośrodek Szkoleniowy wraz z Restauracją zostaje wydzierżawiony i tak trwa do dnia dzisiejszego.
 • W sierpniu 2006 r. wybudowano wiatę oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów wokół wiaty.
 • W kwietniu 2015 r. rozpoczęto inwestycję pn.: "Rozbudowę wolnostojącego istniejącego budynku Ośrodka Szkoleniowego... w Solcu Kujawskim".

Ośrodek zlokalizowany jest w Solcu Kujawskim przy ul. Leśnej 64 i usytuowany przy drodze krajowej nr 10 na trasie Toruń – Bydgoszcz – Piła. Obecnie Hotel oferuje 54 miejsca noclegowe, w pokojach jedno i dwu osobowych oraz dwóch apartamentach. Pokoje wyposażone standardowo w łazienkę, TV i telefon. Ośrodek dysponuje również salami konferencyjno – szkoleniowymi na 70 i 30 osób z odpowiednim sprzętem do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W kompleksie hotelowo – szkoleniowym Ośrodka znajduje się Restauracja, która zapewnia wyżywienie grupom zorganizowanym jak i gościom hotelowym. Ośrodek obsługuje również imprezy okolicznościowe, bankiety, konferencje, uroczystości rodzinne itp. Zagospodarowane tereny zielone przy Ośrodku umożliwiają zabawę i rekreację na świeżym powietrzu.
Centralne położenie Ośrodka między Toruniem a Bydgoszczą na skraju Puszczy Bydgoskiej w pobliżu Centrum Radiowego, czyni go spokojnym i atrakcyjnym miejscem wypoczynkowym oraz szkoleniowym.

Cel przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa oraz poprawa warunków w obiekcie użytkowanym przez Lasy Państwowe. W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę istniejącej części hotelu od strony ul. Leśnej obejmujące pomieszczenia holu wejściowego, klatki schodowej oraz pomieszczeń biurowych i dwóch apartamentów hotelowych wraz z sanitariatami. Następnie projekt przewiduje realizację przebudowy i rozbudowy o nową część ośrodka szkoleniowego, w której zlokalizowana zostanie sala konferencyjna na 100 osób, recepcja wraz z holem wejściowym, szatnia, węzły sanitarne oraz pomieszczenia techniczne. Natomiast na piętrze przewiduje się lokalizację trzech apartamentów. W ramach przedsięwzięcia została przeprojektowana część terenu należąca do inwestora w celu dostosowania do nowego układu architektonicznego. Zakres zmian w terenie obejmuje wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, zmianę układu oraz rodzaju nawierzchni drogi wewnętrznej, lokalizację nowych chodników, lokalizację nasadzeń zieleni ozdobnej, oraz przeprojektowanie niezbędnej infrastruktury.

Charakterystyka ogólna:

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce - nr ewidencyjny działki 2457 w obrębie Solec Kujawski. Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest rozbudową istniejącego obecnie budynku szkoleniowo - hotelowego. Rozbudowywana część zlokalizowana jest we wschodniej części działki, w pobliżu wjazdu na teren od strony ulicy Leśnej. W nowoprojektowanej części na parterze zlokalizowany został holl wejściowy wraz z recepcją, szatnią oraz węzłem sanitarnym i pomieszczeniami technicznymi. Dodatkowo zaprojektowana została sala konferencyjna na 100 osób. Na piętrze obiektu zlokalizowane zostały trzy pokoje o wyższym standardzie wyposażenia oraz część komunikacyjna. W celu zapewnienia poprawnej komunikacji pionowej projekt uwzględnia przebudowę klatki schodowej oraz windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie działki i otoczenie:

W tej chwili na działce nr 2457 przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim w miejscu projektowanej inwestycji zlokalizowana jest istniejąca część hotelu. Część obiektu zostanie rozebrana - zgodnie z zakresem wskazanym na Projekcie Zagospodarowania Terenu, natomiast pozostała część pozostanie bez zmian – gdzie należy dokonać wszelkich niezbędnych prac zabezpieczeniowych, umożliwiających bezpieczne jej funkcjonowanie w pełnym zakresie podczas prowadzenia robót (oddzielenie terenu budowy od części hotelowej i terenu użytkowanego przez gości hotelu i restauracji). Opracowywany teren obecnie oddzielony jest od ulicy Leśnej ogrodzeniem z siatki wysokości około 1.8 m, które zgodnie z projektem zostanie przeznaczone do demontażu. W jego miejsce zrealizowana zostanie ogrodzenie w nowej formie. Projektowane ogrodzenie od strony ul. Leśnej zostanie zrealizowane jako przęsła na przemian z muru wykonanego z gabionów drogowych wypełnionych kamieniem oraz siatki ogrodzeniowej ze stali ocynkowanej (jako ciąg dalszy istniejącego ogrodzenia budynków administracyjnych nadleśnictwa).
Sieci znajdujące się na terenie działki zostaną dostosowane do planowanej przebudowy. W projekcie zagospodarowania terenu, zaplanowano realizację wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. W ramach uatrakcyjnienia terenu, zaplanowano wykonanie nasadzeń zieleni o wysokości do 3 m wzdłuż północnej elewacji. We wschodniej części działki zaprojektowano chodniki umożliwiające komunikację pieszą. W pozostałej części działki objętej zmianami zaprojektowano trawniki.

Historia rozbudowy Ośrodka Szkoleniowego na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w Solcu Kujawskim (umowę podpisano dnia 17 kwietnia 2015 r.):

KWIECIEŃ 2015 r.

1. Roboty przygotowawcze - przegląd drzew do usunięcia i przygotowanie placu budowy.

Dzień 1 (28 kwietnia 2015 r.) 

 

MAJ 2015 r.

2. Przygotowanie do rozbiórki części obiektu hotelowego - demontaż elementów zewnętrznych budynku.

Dzień 10 (7 maja 2015 r.)

 

3. Rozbiórka części obiektu hotelowego - demontaż elementów konstrukcyjnych.

Dzień 11 (8 maja 2015 r.)

 

4. Wywóz i utylizacja pozostałości - wywóz gruzu i wyrównanie terenu oraz wytyczenie geodezyjne.

Dzień 15 (12 maja 2015 r.)

 

Dzień 16 (13 maja 2015 r.)

 

5. Roboty ziemne - wykopy fundamentowe.

Dzień 22 (19 maja 2015 r.)

 

6. Roboty ziemne - fundamenty.

Dzień 24 (21 maja 2015 r.)

 

Dzień 25 (22 maja 2015 r.)

 

Dzień 28 (25 maja 2015 r.)

 

Dzień 31 (28 maja 2015 r.)

 

CZERWIEC 2015 r.

Dzień 35 (1 czerwca 2015 r.)

 

Dzień 37 (3 czerwca 2015 r.)

 

7. Roboty budowlane - ściany parteru.

Dzień 42 (8 czerwca 2015 r.)

 

Dzień 44 (10 czerwca 2015 r.)

 

Dzień 49 (15 czerwca 2015 r.)

 

Dzień 51 (17 czerwca 2015 r.)

 

8. Roboty budowlane - strop i ściany piętra.

Dzień 58 (24 czerwca 2015 r.)

 

LIPIEC 2015 r.

Dzień 66 (2 lipca 2015 r.)

 

Dzień 73 (9 lipca 2015 r.)

 

Dzień 94 (30 lipca 2015 r.)

 

SIERPIEŃ 2015 r.

9. Strop nad piętrem, stolarka zewnętrzna, posadzki, ścianki działowe, przewody instalacji elektrycznej, tynki, instalacje zewnętrzne wod-kan i kanalizacji deszczowej.

Dzień 108 (13 sierpnia 2015 r.)

 

WRZESIEŃ 2015 r.

10. Ścianki działowe, przewody instalacji elektrycznej, tynki, instalacje zewnętrzne wod-kan i kanalizacji deszczowej, sufit podwieszany, ścianka mobilna, osprzęt i oprawy elektryczne, pokrycie dachowe, instalacja odgromowa, instalacja zewnętrzna gazu, elewacja.

Dzień 130 (4 wrzesień 2015 r.)

11. Pokrycia dachowe, instalacja odgromowa, instalacja zewnętrzna gazu, elewacja, klimatyzacja i wentylacja, instalacja c.o., sufit podwieszany, stolarka zewnętrzna.

Dzień 149 (23 wrzesień 2015 r.)

 

PAŹDZIERNIK 2015 r.

12. Ścianki działowe, przewody instalacji elektrycznej, tynki, pokrycie dachowe, instalacja odgromowa, stolarka zewnętrzna, posadzki, przewody instalacji elektrycznej, balustrady, instalacja wod-kan, winda, zieleń.

Dzień 178 (22 października 2015 r.)

 

LISTOPAD 2015 r.

13. Tynki, pokrycie dachowe, stolarka zewnętrzna, posadzki, przewody instalacji elektrycznej, balustrady, instalacja wod-kan, winda, zieleń, elewacja.

Dzień 193 (6 listopada 2015 r.)

 

14. Instalacja wod-kan, winda, zieleń, elewacja, sufit podwieszany, instalacja c.o., klimatyzacja i wentylacja, roboty brukarskie (chodniki, parkingi).

Dzień 212 (25 listopada 2015 r.)

 

 

GRUDZIEŃ 2015 r.

15. Instalacja c.o., klimatyzacja i wentylacja, chodniki i parkingi, droga pożarowa, ogrodzenie, osprzęt i oprawy elektryczne, instalacja oddymiania, instalacja telefoniczna i komputerowa, instalacja telewizyjna.

Dzień 239 (22 grudnia 2015 r.)