Lista aktualności Lista aktualności

Pielgrzymka Leśników do Częstochowy 2017

Leśnicy z Nadleśnictwa Solec Kujawski po raz kolejny spotkali się na Jasnej Górze.

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników – pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawicieli ruchów ekologicznych na Jasną Górę odbyła się 16 września 2017 r. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Jasna Góra – Sanktuarium Narodu, Konfesjonał i Ołtarz”.

Do pielgrzymów dołączyli przedstawiciele duszpasterstwa leśnego, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz państwowej administracji rządowej i samorządowej.

Tegoroczna pielgrzymka leśników została zdominowana przez ostatnie zdarzenia – sierpniową nawałnicę, która zniszczyła lasy w północno-zachodniej Polsce.

 

Program pielgrzymki przedstawiał się następująco:

9:00  Przybycie pielgrzymów do Częstochowy, zbiórka w alei Najświętszej Maryi   Panny, przy placu Władysława Biegańskiego.

9:15  Spotkanie Krajowego Duszpasterza Leśników, Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z pielgrzymami – przejście wzdłuż szyku.

10:00 Wymarsz do klasztoru pod szczyt Jasnej Góry.

11:00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Krajowego Duszpasterza Leśników, Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, z udziałem regionalnych duszpasterzy. Homilię wygłosi Ojciec Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów.

12:30 Czuwanie przed Cudownym Obrazem.