Lista aktualności Lista aktualności

Pamiętajmy o leśnych cmentarzach

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Dla leśników to czas szczególnej troski o miejsca pamięci znajdujące się na terenie lasów.

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Wszystkich Świętych to uroczystość obchodzona ku czci wszystkich znanych i nieznanych z imienia świętych. Głównie tego dnia odwiedzamy groby, zarówno te znane jak i nieznane.

Dzień po Wszystkich Świętych tzw. Zaduszki jest dniem modlitw za dusze zmarłych. Tego dnia ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli z tego świata i modlą się za wszystkich wiernych zmarłych.

W tych dniach odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny i uczestniczy się w mszach, modląc się w intencji zmarłych. W tym czasie istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach zmarłych oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mających być symbolem pamięci o tychże zmarłych.

Leśnicy stale pamiętają i dbają o miejsca pamięci znajdujące się na terenie lasów. Jednak przed Świętem Zmarłych ze względu na jego doniosłość są one w sposób szczególny otoczone opieką. Leśnicy odwiedzają, porządkują i zapalają znicze w takich miejscach. Są nimi obeliski, krzyże, tablice, pojedyncze groby i mogiły oraz cmentarze.

W tym momencie należy podkreślić, że teren na którym się znajdujemy - Puszcza Bydgoska była niemym świadkiem walk oręża polskiego w czasie powstania listopadowego i styczniowego oraz II wojny światowej. Stąd pamiątką walk i martyrologii narodu polskiego są liczne miejsca pamięci.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Solec Kujawski znajduje się kilkanaście takich miejsc, którymi na co dzień zajmują się leśnicy. Są to m.in.: Pomnik pomordowanych w latach 1939-45 leśników i pracowników leśnych byłego Nadleśnictwa Leszyce, Pomnik – Obelisk ofiar zbrodni II wojny światowej, Krzyż w miejscu śmierci miejscowego leśniczego (okres międzywojenny), Pomnik (obelisk) Polaków pomordowanych w 1939-1940 r., Krzyż Powstańców Wielkopolskich poległych w okolicy miejscowości Chrośna (ufundowany przez Nadleśnictwo, ścięty i porzucony w lesie przez Niemców we wrześniu 1939 r., przechowany w czasie okupacji przez leśniczego Jana Kowalskiego - ponownie postawiony 29 czerwca 1946 r.).

Dzięki takim miejscom pamiętamy o tych, którzy odeszli i zostali w naszej pamięci !
Nie zapomnimy !

Tekst: Adrian Pietrzak