Lista aktualności Lista aktualności

Nabór fotografii przyrodniczo-leśnej 2019

W dniu 20 sierpnia 2019 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ogłosił otwarty Nabór Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019.

Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie zdjęć przeznaczonych do publikacji promujących lasy, leśnictwo i ludzi lasu toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a ponadto promocja osób, które obok pracy zawodowej znajdują czas i rozwijają artystyczną pasję fotografowania przyrody.

Fot. Tomasz Palacz

Każdy uczestnik Naboru może przedstawić maksymalnie pięćdziesiąt fotografii o tematyce przyrodniczo-leśnej, ilustrujących następujące zagadnienia:
- gospodarkę leśną: sadzenie lasu, pielęgnację lasu, ochronę lasu, pozyskanie drewna,
nasiennictwo i szkółkarstwo leśne, pracę ludzi w lesie,
- ochronę przyrody: obiekty chronionej przyrody, gatunki chronione, uroczyska leśne,
- zwierzęta leśne, w tym szczególnie: ssaki, ptaki i owady,
- krajobrazy i nastroje leśne, w tym pory dnia, pory roku, kolory lasu, leśne „klimaty”,
- „Lasy dla ludzi”: turystykę i rekreację w lesie, edukację leśną, grzybobranie, łowiectwo itp.

Fotografie muszą być wykonane na terenie lasów regionu kujawsko-pomorskiego.

Termin dostarczenia fotografii (wyłącznie w wersji elektronicznej, na nośniku CD lub DVD) do Sekretariatu Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu (ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń) upływa 30 września 2019 r. o godz. 13:00. Wybrane przez Komisję fotografie będą zakupione przez RDLP w Toruniu.

Więcej informacji oraz szczegółowy REGULAMIN Naboru i FORMULARZ zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl oraz uzyskać w biurze nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.