Lista aktualności Lista aktualności

Informacje na temat ASF

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików.

W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. 

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Choroba wywodzi się z Afryki, gdzie występuje powszechnie w wielu krajach. 

W lutym 2014 wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Do 17 lipca 2015 wykryto 72 przypadki tego typu zarażeń u dzików w Polsce. Do końca 2015 roku wszystkie stwierdzone na terenie kraju przypadki ASF zlokalizowane były w pobliżu granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Jednak w 2016 roku choroba rozszerzyła się także na wschodnie części województwa mazowieckiego i północne lubelskiego. Na dzień 31 lipca 2018 roku choroba występuje w 4 województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Informacja o ASF Głównego Inspektoratu Weterynarii
Informacja o ASF Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowy Instytut Badawczy

Informacja o ASF European Food Safety Authority

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez hodowców zwierząt gospodarskich

Jak postepować w przypadku znalezienia padłego dzika