Lista aktualności Lista aktualności

Informacje na temat ASF

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików.

W związku z rozprzestrzenieniem się choroby w Polsce odbywają się spotkania robocze na szczeblu powiatowym i gminnym, których uczestnikiem są także nadleśnictwa.

W ich trakcie wypracowywane są plany działania na najbliższy czas związane z identyfikację zagrożenia na naszym terenie.

W związku z powyższym w dniu 19 grudnia 2019 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego przy Nadleśnictwie Solec Kujawski, odbylo się spotkanie Nadleśniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Rejonu Łowieckiego Hodowlanego Nr 4 "Bydgoski" - poruszające właśnie powyższą problematykę.

Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad obowiązujących po znalezieniu padłego dzika:

1. Oznakować miejsce.

2. Nie dotykać i nie zbliżać się do padłego dzika.

3. Zgłosić fakt znalezienia do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższego weterynarza, przedstawiciela koła łowieckiego lub powiadomić starostę powiatowego, burmistrza, wójta gminy.

4. Osoba która znalazła dzika musi koniecznie:

- zastosować środki higieny: starannie się umyć, odzież przeznaczyć do prania, dokładnie wyczyścić obuwie,

- przez 72 godziny od kontaktu z padłym dzikiem nie wchodzić do miejsc, gdzie znajdują się świnie i nie wykonywać żadnych czynności związanych z obsługą świń.

Reguły te wynikają z dużej zaraźliwości ASF: wirus utrzymuje się przez długi czas w ciałach padłych zwierząt, także w przypadku znacznego ich rozkładu, jak również w samych kościach.

W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. 

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Choroba wywodzi się z Afryki, gdzie występuje powszechnie w wielu krajach. 

W lutym 2014 wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi. Do 17 lipca 2015 wykryto 72 przypadki tego typu zarażeń u dzików w Polsce. Do końca 2015 roku wszystkie stwierdzone na terenie kraju przypadki ASF zlokalizowane były w pobliżu granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Jednak w 2016 roku choroba rozszerzyła się także na wschodnie części województwa mazowieckiego i północne lubelskiego. Na dzień 31 lipca 2018 roku choroba występuje w 4 województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Informacja o ASF Głównego Inspektoratu Weterynarii

Informacja o ASF Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowy Instytut Badawczy

Informacja o ASF European Food Safety Authority

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez hodowców zwierząt gospodarskich

Jak postepować w przypadku znalezienia padłego dzika

 

UWAGA! Koordynatorem ds. ASF na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski jest:

Krzysztof Janiszewski - Starszy Strażnik leśny p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej

tel.: 52 323 98 46; kom.: 606 944 650